Vayu är anslutet till Wellnet

Posted by in Nyheter

Sedan hösten 2014 är Vayu anslutet till Wellnet. Wellnet är en friskvårdsportal dit vissa företag är anslutna. Om du är osäker kontakta din arbetsgivare.