Ashtangayoga

Ashtangayoga kan beskrivas som meditation i rörelse. Det är en fysisk yogaform där rörelserna följer andetagen i en förutbestämd ordning. Du memorerar rörelsernas ordning för att kunna göra yogan i din egen takt och efter dina egna förutsättningar (sk Self practice).

Klassbeskrivningar:
Nivå 1 är för dig som är nybörjare på Ashtangayoga.
Det här är en kurs där vi går igenom Ashtangayogans grundläggande principer: andning, bandhas (kroppslås) och drishti (blickfokusering). Vi går igenom teknik i Solhälsningar (som är en sorts uppvärmning som man alltid börjar med) och i stående ställningar.

Nivå 2 är för dig som kan Ashtangayogan grunder och vill fortsätta att lära dig mer.
Du går vidare och lär dig flera av de sittande rörelserna enligt Ashtangayogans metod.
Du börjar göra ställningarna i din egen takt och får individuell hjälp där du behöver.
Efter kursen kan du gå på samtliga Ashtangaklasser som vi har på schemat.

Nivå 3 är för dig som har kunskaper motsvarande Nivå 2 (dvs kunskaper fram till Navasana, som är halva första serien.)
Det här är drop-inklasser där vi har fokus på flödet, dvs samspelet mellan andetagen och rörelserna.
Klassen leds på sanskrit så du behöver veta ungefär vilken ordning ställningarna kommer i eller vad de heter.

Self practice (även kallad Mysore) är öppen för alla oavsett erfarenhet.
Det här är drop-inklasser där du yogar i din egen takt, men tillsammans med andra. 
Här behöver du inte kunna ordningen på rörelserna, men du får börja lära dig ställning för ställning. Du får hjälp av läraren där du är osäker och du får individuell hjälp i ställningarna efter din egna förutsättningar.
Eftersom läraren inte leder klassen ägnas all koncentration till deltagarnas individuella behov.

Under fliken Ashtanga hittar du mer information om traditionen.