Ashtangayoga

Ashtangayoga är en fysiskt krävande yogaform där andetag, rörelse och meditation förenas. Fokus ligger på vinyasa, vilket innebär att andning och rörelse länkas samman i ett flöde. Genom hela passet följer rörelserna andetagen och kroppen får jobba lika mycket med styrka som med flexibilitet med syfte att balansera kropp och sinne.

Rörelserna följer alltid en bestämd ordning, och det finns olika nivåer beroende på hur långt man kommit i sitt utövande. Att rörelserna utförs i en bestämd ordning möjliggör att man kan göra yogan i sin egen takt utifrån sina egna andetag och förutsättningar. Rörelserna byggs på vartefter man behärskar de föregående rörelserna.

På våra  selfpracticeklasser följer man Ashtangayogans sekvens på egen hand och lär sig memorera rörelserna. Läraren assisterar var och en individuellt där de befinner sig just nu.
(Selfpracticeklasserna kallas ibland Mysoreklasser efter staden Mysore (Majsår) i Indien där Sri K. Pattabhi Jois drev sitt Ashtanga Yoga Research Institute. Det drivs idag av hans dotterson R. Sharath Jois)

På de ledda klasserna ligger fokus på vinyasa, dvs flödet i rörelserna och läraren räknar klassen utifrån Ashtangayogans speciella räknade metod. Här behöver man ha kunskap om Ashtangayogans grunder och rörelsernas ordning.
Ashtangayoga passar alla men man behöver anpassa sitt utövande efter sina egna förutsättningar. Genom regelbundet utövande lär man känna sin kropp och sig själv bättre, blir starkare, rörligare, stadigare och mer fokuserad.
Om du vill börja med Ashtangayoga rekommenderar vi att du först går en grundkurs, eller en helgintensiv. Därefter kan du välja att gå på våra selfpracticeklasser och vissa av våra ledda klasser.

Ursprung

Ordet yoga härstammar från sanskrit och betyder förening. Man kan se det som föreningen mellan kropp, sinne och själ men även med en högre gemensam energi.
Yoga handlar om att stilla sinnet och hitta balans och att inte påverkas av yttre omständigheter utan se på livets alla aspekter med jämnmod både i medgång och motgång.
Yoga är ingen religiös företeelse utan en av sex traditionella system i indisk filosofi som har sin källa i Vedaskrifterna. Vad yoga är beskriver den indiske yogin och filosofen Patanjali i den klassiska yogaskriften Yoga Sutras. I den sammanställde och systematiserade han yogan för mer än 2000 år sedan.    

Han utgick från ashtanga, som betyder åtta delar eller grenar. De åtta delarna är etiska och moraliska principer (yama), självstudier (niyama), fysiska rörelser (asana), andningsövningar (pranayama), koncentration (dharana), meditation (dhyana) och djupare meditation (Samadhi).
Vi i väst börjar ofta med den fysiska delen och för en del förblir yogan en fysisk träning, medan andra fördjupar sig i hela filosofin. De fyra första delarna kan man själv påverka och jobba med. Med regelbunden övning skapas de nödvändiga fysiska och mentala förutsättningarna för att de fyra sista, meditativa delarna som vi inte direkt kan påverka ska kunna utvecklas. Yogans slutliga mål är att nå en inre stillhet och frid.

Sri K Pattabhi Jois från Mysore i Indien är den som utvecklat ashtangayogan utifrån de kunskaper han fått från sin lärare Sri T Krishnamacharya, som han studerade med under en lång tid. De två översatte tillsammans en urgammal text, Yoga Korunta, och förfinade det yogasystem som idag utgör Ashtangayoga.
Sedan hans bortgång 18 maj 2009 förs traditionen vidare av hans dotter Saraswathi och dotterson Sharath Jois på K Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute (www.kpjayi.org) i Mysore, Indien.