Kontakt

Bodil eller 0722-227212 (alla generella frågor om att yoga hos oss)  
Kristina eller 0707-136 944
Övriga frågor och anmälningar skickas via formuläret nedan;

Adress: Stohagsgatan 6B, 602 28 Norrköping