Kurser

De flesta klasserna hos oss är drop-inklasser som du inte behöver föranmäla dig till, men observera att vissa Ashtangayoga och Acroyogaklasser kräver förkunskaper. Till barnyogan och morgonklasserna vill vi att du föranmäler dig här eller sms:a/ring 0722-227212.
På alla drop-inklasser kan du använda ditt 10-kort eller terminskort.