Kurser

De flesta klasserna hos oss är drop-inklasser som du inte behöver föranmäla dig till, men observera att vissa Ashtangayoga och Acroyogaklasser kräver förkunskaper. Till barnyogan, tonårsyogan och morgonklasserna vill vi att du föranmäler dig här eller sms:a/ring 0722-227212. På alla drop-inklasser kan du använda ditt 10-kort eller terminskort.