Gästlärare

Vägen till handstående – upptäck glädjen och nyttan med att vara upp och ned! Lördag 14/4 och 12/5 13.00-15.30

Om du aldrig testat eller redan lyckats balansera dig själv på händerna en liten stund, är den här workshoppen något för dig. Under 2,5 timmar kommer du att utmanas att utforska balanskonsten med hjälp av ny kunskap och anpassade övningar med Jane Hjelmqvist.

Vi kommer att gå genom teori och praktiska övningar för att du ska kunna hitta till eller finna balans i ditt handstående. Jane delar med sig av uppvärmnings- och styrkeövningar med tekniktips. Målet är att ge dig en förhöjd kroppsmedvetenhet, verktyg att träna själv och motivation att fortsätta på din handståenderesa!

Jane är yogalärare med stor kärlek till handstående och acroyoga. Hon började sin handståenderesa som gymnast som barn och sedan för några år sedan återupptäckte hon konsten. Numera påträffas hon på händer i en yoga studio, på stranden eller perrongen och i köket när hon väntar på att tevattnet ska koka. I handstående finner hon både lek och meditation.

350,00 kr Köp