Kurser

De flesta klasserna hos oss är drop-inklasser som du inte behöver föranmäla dig till, men just Ashtangayogan kräver förkunskaper. Till familjeyogan och morgonklasserna vill vi att du föranmäler dig här eller sms:a/ring 0722-227212. På alla drop-inklasser kan du använda ditt 10-kort eller terminskort.